Ultra čista voda

Ovi aparati proizvode demineralizovanu vodu sa elektroprovodljivošću manjom od 0,1 μS/cm. Uređaji ne sadrže jako kisele i jako bazne smole, […]

Bazenska voda

Firma EnviroTech nudi savremena rešenja pripreme vode bez upotrebe hemikalija za punjenje bazena za plivanje i vodene sportove. Kvalitet proizvedene […]

Prerada surutke

Surutka ili mlečna plazma je tečnost koja zaostaje posle zgrušavanja mleka. Ona predstavlja nuzproizvod u proizvodnji sira ili kazeina i […]

Priprema vode za kraft pivare

Kvalitet i fizičko-hemijske karakteristike vode se razlikuju u zavisnosti od lokacije izvorišta. Voda je dominantni sastojak piva i tip piva […]

Projects

NECTAR ZDRAVO ORGANIC ZDRAVO ORGANIC 2 DRINKING WATER PLANT DESPOTOVO LEACHATE TREATMENT – SUBOTICA LANDFILL MONARH MLADENOVAC OKAC GORAŽDE FULGAR […]

Projektovanje

NECTAR ZDRAVO ORGANIC ZDRAVO ORGANIC 2 FABRIKA VODE DESPOTOVO DEPONIJA SUBOTICA MONARH MLADENOVAC OKAC GORAŽDE FULGAR EAST ZRENJANIN EUROTEXTIL ADA […]